ΑρχικήARCHIVE2020Champaign in the bedroom | Julius Deutschbauer | Back to Athens 7

Champaign in the bedroom | Julius Deutschbauer | Back to Athens 7

Από την ενότητα performances σε εξέλιξη του Julius Deutschbauer στο Back to Athens 7

Champaign in the bedroom | Julius Deutschbauer | Back to Athens 7

"Επιναν σαμπάνια και μιλούσαν για τις σκοντεινές μέρες της Γερμανίας." Βασισμένο σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Unica Zürn, ο Julius Deutschbauer παρουσιάζει την performance "Champaign in the bedroom."
Η performance πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης "Sausaging on / Weiterwurschteln / συνεχίζω να πιλατεύω", μέσα στο Back to Athens 7.

Information


Αιόλου 48-50
105 60 Αθήνα, Ημιόροφος 
Τρ. 30 Ιουνίου, 20:00

Media Gallery