MEDIA ARCHIVE


    ' '
  • Florilegia
  • Florilegia
  • Florilegia

Florilegia


Η γνωστή ιδέα ότι η Φύση - με την επασσύτερη δαψίλεια των έμψυχων και άψυχων της μορφών - ενέχει μία έγκρυφη δαιμονική (dämonish) ποιότητα, πρωτίστως εκκινεί από τον ίδιο τον Αριστοτέλη, ο οποίος θεωρούσε ότι ἡ γὰρ φύσις δαιμονία, ἀλλ' οὐ θεία και εν τελεί υψώνεται σε ακατάλυτο αξίωμα από την πεσιμιστική φιλοσοφία του A. Schopenhauer. Η «κανιβαλιστική» Φύση αποτελεί κυρίως μία φαινομενική «αντικειμενοποίηση» της τυφλής και άνου βούλησης, που έγκειται (ως «θεμέλιο»...) κάτω από όλες τις εφήμερες μεταπτώσεις των «πραγματικών» (reale) φαινομένων και, ως μία ακόρεστη ορμή δίχως νόηση, αυτοκατασπαράζεται συνεχώς, αδιαφορώντας πλήρως για κάθε εξατομικευμένο της ον: όλες οι παροδικές της εξωτερικεύσεις αλληλοκαταβροχθίζονται ανήλεα.

Ήδη από την ύστερη αρχαιότητα (και την λεγόμενη - κατά τον I. P. Culianu- «δαιμονοποίηση του κόσμου», i.e., Γνωστικισμός, Μανιχαϊσμός κ.ο.κ.), η ίδια η Φύση (μαζί με τα επτά πλανητικά συστήματα) συναποτελούσε κυρίως ένα απατηλό άθυρμα ενός δαιμονικού «Δημιουργού», ενώ οι Γερμανοί Ρομαντικοί -με την καντιανή τους θεωρία περί του «υψηλού» (sublime, erhabene)- θεωρούσαν συγκεκριμένως την Φύση ως την υλική έκφραση μία άγνωστης και γνοφερής δύναμης που υπερβαίνει ενδελεχώς τον ανθρώπινο λογισμό. Ο Ρομαντικός συγγραφέας Ludwig Tieck γράφει π.χ. τον 19ο αιώνα: «Θυμάμαι πολύ καλά πως ένα φυτό μου αποκάλυψε την δυστυχία της γης· από τότε αντιλαμβάνομαι τους αναστεναγμούς και τους θρήνους που υπάρχουν διάχυτοι μέσα στη φύση [...] μέσα στα φυτά, στα λουλούδια και στα δέντρα κινείται και σαλεύει μία μεγάλη, οδυνηρή πληγή [...]».

Το υπερβατικό και αδιάφορο «κάτι», που όντως ενυπάρχει πίσω από τα φυσικά φαινόμενα (και είναι εξ ολοκλήρου αθέατο, ακατανόητο και α-νόητο), το οποίο, -ιδωμένο από την κοσμική του πλευρά, i.e., δίχως ανθρωπομορφισμό- ο Eugene Thacker (επηρεασμένος από τον H. P. Lovecraft) ονομάζει λιτώς the-world-without-us αποτελεί εκ των υστέρων το βασικό μη-θέμα της παρούσας έκθεσης. Τα καλλιτεχνικά έργα των Γκλίνου, Μπρισνοβάλη και Σαγκιώτη -μέσω των πολύμορφων εξεικονίσεων της φυτικής ζωής (και της Φύσης εν γένει)- οριογραφούν αρνητικώς (ή αλλιώς, δεν αναπαριστούν...) την αβυσσαλέα οντότητα που ελλοχεύει σιωπηλώς πίσωθε των αείδελων μύχιων του γίγνεσθαι – ένας περίεργος κόσμος δίχως εμάς.

Αίας Χριστοφής, 2023

Επιμέλεια-Κείμενο: Αίας Χριστοφής

Καλλιτέχνες: Ελένη Γκλίνου, Αντζελα Μπρισνοβάλη, Βασιλική Σαγκιώτη

*Η λέξη «florilegium» (πληθυντικός «florilegia») προέρχεται από τις λατινικές λέξεις flos (άνθος) + legere (συλλέγω), κυριολεκτικώς συλλογή άνθεων, ή συλλογή μικρών αποσπασμάτων από διαφορετικά έργα. Προέρχεται από την ελληνική λέξη «ανθολογία».


Η έκθεση «Florilegia» σε επιμέλεια του Αία Χριστοφή είναι μέρος της CHEAPARTWEEK 2023 | Curious worlds.

CHEAPARTWEEK2023 | Curious worlds
Επιμέλεια: Γιώργος Γεωργακόπουλος
Συντονισμός: Φωτεινή Καπίρη
Με την υποστήριξη της ZOIA.com

www.cheapart.gr
ZOIA.com

Ζωοδόχου Πηγής 66, Εξάρχεια, 10681
Εγκαίνια: Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου, 2023
Διάρκεια: 13 - 23 Δεκεμβρίου, 2023
14:00 – 21:00 καθημερινά και Σαββατοκύριακα