MEDIA ARCHIVE


    ' '
  • In Slit
  • In Slit
  • In Slit
  • In Slit
  • In Slit

In Slit


Ιχνη γραμμικών, περιστροφικών, κοίλων και ασύμμετρων αποκυημάτων εισέρχονται διαμέσου ανοίγματος εντός του μη αναμενόμενου. Επιθυμούν να γεννήσουν τόπους ουσιακού καθορισμού, η σταθερότητα των οποίων εδράζεται στην προσωρινότητα του συμβαίνειν. Μορφωματικές αποφύσεις εντός σχισμής, μη εγκλειόμενες σε δεδομένες θεωρήσεις, αποδεσμεύουν ενδότερες κινήσεις, αναδύοντας δυνάμεις, που αφενός εμπίπτουν στο απροϋπόθετο, το ανεπίκριτο (indécidable), αφετέρου μας εκθέτουν ευάλωτους στην απρόβλεπτη έλευση του άλλου ως ερχόμενου. Συμβαντικά “υπάρχειν” γεννώνται εντός του α-δυνάτου, που τίθεται ως προϋπόθεση του δυνατού. Είναι η στιγμή, κατά την οποία το εξαίφνης, παράγει την αδύναμη αυτή ισχύ άνευ εξουσίας (sans pouvoir).
Μορφικοί σχηματισμοί ανοδικών κατευθύνσεων, εκβολής αποσταλαγμάτων, εισερχόμενων ευθύγραμμων κινήσεων, υποδηλώσεων παύσης, ιστωδών αναπτυγμάτων, διαδοχικών διαχωρήσεων (espacements), ισχυρών φαντασματικών παράδοξων αναλαμπών, μύχιων αποτυπωμάτων, γραμμικών υποτυπωδών σταθεροποιήσεων, ακανόνιστων περιδινήσεων, πολλαπλών διαστρωματώσεων και μυστικών μεταβάσεων συστήνουν νοητικές κι αισθητηριακές τροχιές του συμβαίνειν. Εικόνες αντίστασης, αβέβαιες ως προς τη σταθερότητα ή τη στατική τους επάρκεια και αιφνίδιας διακοπής, εμφανίζονται ως αστραπιαίες αποκαλύψεις των ζωντανών πραγμάτων· αχνοφέγγουν, ως πυγολαμπίδες (lucciole). Είναι ελευσόμενες συμπαντικές εκλάμψεις, που διαυγάζουν με αμυδρή λάμψη την εύθραστη συνύπαρξή μας· είναι τόποι ορισμένης ισχύος της αδυναμίας, καταφατικοί ως προς την αρχή της αντίστασης ή της ετεροφροσύνης, οι οποίοι προϋποθέτουν την αναγγελία τους ως χώροι του αδυνάτου και ως απειλή της δυνατότητάς του. Είναι ένα κέλευσμα (injonction), προς το οποίο κάθε συγκρότηση ή κάθε θεμελίωση είναι αναντίστοιχη.
Η αδυναμία αυτή, ανιχνεύσιμη στο πεδίο της ρηξιγενούς επινόησης του εικαστικού έργου ως συμβάντος (événement), καθίσταται ισχυρότερη της κυριαρχίας· μια μελλοντική υπόσχεση για το επερχόμενο, που υπερβαίνει τις νόρμες, την ιστορία, τις δεσπόζουσες θεωρίες. Εκφαινόμενο το απροσπέλαστο, το α-δύνατον στοιχειοθετεί την εμπειρία καθ’ εαυτήν του δυνατού.

Συμμετέχουν: Jacques Duboux, Χρυσάνθη Κουμιανάκη, Κωνσταντίνος Κωτσής, Άννα Λάσκαρη, Ανδρέας Λόλης, Γιώργος Μαραζιώτης, Ειρήνη Μίγα, Φωτεινή Παλπάνα, Βάλια Παπαστάμου, Γεωργία Σαγρή.

Επιμέλεια: Χαρά Πιπερίδου

Η έκθεση “In Slit” σε επιμέλεια της Χαράς Πιπερίδου, παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Back to Athens International Arts Festival 2021.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού (CoV-19).


Το Back to Athens 8 | 2021 διοργανώνει η APART Art Research and Applications, υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, με την υποστήριξη της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και του Υπουργείου Πολιτισμού της Αυστρίας, την εταιρεία Zoia, το Πολιτιστικό πρόγραμμα Athens Intersection, την CHEAPART, και το πρόγραμμα Offspring Young Artists.

Back to Athens 8 International Arts Festival 2021
Προέκταση στο Μέλλον: Μια αναζήτηση σχετικά με τα όρια του εφικτού

Μέγαρο Ησαΐα
Πατησίων 65 & Ιουλιανού, Αθήνα, 104 33
"In Slit", 3ος όροφος

Έναρξη: Πέμπτη, 1 Ιουλίου
Διάρκεια: 1 – 4 Ιουλίου, 2021
Ώρες: Πέμπτη 1.7, Παρασκευή 2.7, 16:00 – 22:00, Σάββατο 3.7, Κυριακή 4.7, 12:00 – 22:00