MEDIA ARCHIVE


    ' '
  • Volume
  • Volume
  • Volume
  • Volume
  • Volume
  • Volume

Volume

Το Volume είναι μια εγκατάσταση ήχου που χρησιμοποιεί τον εκθεσιακό χώρο ως ηχητικό αντικείμενο.


Το Volume αποτελείται από 30 ηλεκτρικούς κινητήρες τοποθετημένους σε διαφορετικές επιφάνειες που βρίσκονται μέσα στο περιβάλλον της έκθεσης. Κάθε κινητήρας είναι εξοπλισμένος με μια μικρή μεταλλική ακίδα. Όταν ένας κινητήρας είναι ενεργοποιημένος, η ακίδα χτυπά στην επιφάνεια του αντικειμένου στο οποίο είναι τοποθετημένος ο κινητήρας, και παράγει έναν συγκεκριμένο ήχο.

Με τη διάταξη των ήχων στο χρόνο και στο χώρο, ο Robert Mathy εξερευνά την αρχιτεκτονική και τα τονικά χαρακτηριστικά των υλικών στο δωμάτιο. Στόχος του έργου είναι να προκαλέσει αλλαγή από την οπτική, χωρική αντίληψή μας, σε μια πιο ακουστική αντίληψη του χώρου. Κρίσιμο στοιχείο για την τονικότητα του έργου είναι τα υλικά που υπάρχουν στο δωμάτιο. Το ηχητικό διάγραμμα προσαρμόζεται κάθε φορά σε όλα τα δωμάτια του χώρου όπου εκτίθεται η εγκατάσταση, οπότε η κάθε εκδοχή του έργου έχει τις δικές της ηχητικές του ιδιότητες.

Το Volume, μέρος του Back to Athens 2020, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Robert Mathy με τον επιμελητή της έκθεσης, Johannes Rips.

Ηχητική εγκατάσταση: Robert Mathy

Επιμέλεια: Johannes Rips

Back to Athens 7, 2020
μetaΑθήνα / pόστΑθενς

Ξεπερνώντας τις κρίσεις, η Αθήνα στο μεταίχμιο της νέας της ταυτότητας.

5ος όροφος
Αιόλου 48-50, 105 60 Αθήνα

Εναρξη: Τετάρτη 1 Ιουλίου, 16:00 -22:00
Ωρες λειτουργίας: Πέμπτη 2.7, Παρασκευή 3.7, 16:00 – 21:00 Σάββατο 4.7, 12:00 – 21:00