MEDIA ARCHIVE


    ' '
  • Visibility
  • Visibility
  • Visibility
  • Visibility
  • Visibility
  • Visibility
  • Visibility

Visibility

Εικαστικό project της Μαρίας Πασχαλίδου, που διερευνά τη δυναμική της επικοινωνίας μεταξύ καλλιτεχνών και κοινού στο δημόσιο χώρο.


Από τον Νοέμβριο του 2006 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2007, οι συμμετέχοντες εργάστηκαν πάνω στην παραγωγή ενός κοινού DVD το οποίο περιέχει το καλλιτεχνικό τους προϊόν. Αντίγραφα του DVD διατείθενται από τους ίδιους στο κοινό με τη μέθοδο της ανταλλαγής σε είδος, κατά τη διάρκεια της δημόσιας δράσης / performance που πραγματοποιείται στη Λαϊκή Αγορά της Πλατείας Αττικής. Η δράση στη λαϊκή αγορά, οι συζητήσεις και οι διάλογοι κατά τη διάρκειά της, βιντεοσκοπούνται και αναμεταδίδονται στον εκθεσιακό χώρο CHEAPART, και στο διαδίκτυο.

Το Visibility είναι μια καλλιτεχνική πράξη που εξερευνά τη δυναμική της επικοινωνίας μεταξύ καλλιτεχνών και κοινού στο δημόσιο χώρο. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες και πανεπιστημιακοί εργάστηκαν τόσο σε συλλογικό όσο και ατομικό επίπεδο προκειμένου να δημιουργήσουν ένα φυσικό και ένα εικονικό περιβάλλον, στο οποίο η παρουσία/ορατότητα των καλλιτεχνών, του καλλιτεχνικού προϊόντος αλλά και του κοινού είναι υπό διαπραγμάτευση.

Το Visibility διαδραματίζεται σε δύο επίπεδα ταυτόχρονα. Σε πρώτο επίπεδο θέτει το ζήτημα της ορατότητας του καλλιτεχνικού έργου και των καλλιτεχνών. Οι καλλιτέχνες σε αυτή τη δράση μεταφέρονται έξω από το «γνωστό οικογενειακό κύκλο» σε μία άμεση διαπραγμάτευση του έργου με το ευρύτερο και λιγότερο γνωστό κοινό. Πρόκειται για μία διαδικασία επαναπροσδιορισμού της θέσης της ομάδας μέσα στην καθημερινή ζωή της πόλης.

Σε δεύτερο επίπεδο φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της ορατότητας μιας συγκεκριμένης γειτονιάς της Αθήνας. Η πυκνοκατοικημένη περιοχή της Πλατείας Αττικής μέσα στην οποία αναμειγνύονται πληθυσμοί, κουλτούρες, συνήθειες και εμπορικά προϊόντα παίζει το δικό της ρόλο στο παιχνίδι της ορατότητας και της αφάνειας. Το Visibility στοχεύει να εξερευνήσει την περιοχή της τέχνης στο δημόσιο χώρο μέσα από ποικίλους καλλιτεχνικούς πειραματισμούς και πρακτικές, συνεργασίες και επιτελεστικές δράσεις.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες και πανεπιστημιακοί: Αντώνης Βολανάκης, Νίκος Μπουμπάρης & Γιάννης Χρηστάκος, Μαριάννα Νικολάου, Μαρία Νυμφιάδη, Κωνσταντίνος Παπαδούκας, Ζωή Παππά, Μαρία Πασχαλίδου, Λία Πέτρου, Γιώργος Τσεριώνης

Ιδέα, συντονισμός, καλλιτεχνική επιμέλεια: Μαρία Πασχαλίδου
www.mariapaschalidou.com/visibility

Δημόσια Δράση Visibility
Λαϊκή Αγορά της Πλατείας Αττικής Αλκαμένους & Πιπίνου
Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2007

Εγκατάσταση Visibility στην CHEAPART
Εγκαίνια:
Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου, 2007
Διάρκεια: 20.9 – 1.10.2007
Ωρες: Δευτέρα – Παρασκευή 15:00 – 21:00, Σάββατο 12:00 – 16:00

CHEAPART
Α.Μεταξά 25 Αθήνα 106 81