Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για καλλιτέχνες και επιμελητές

 

27 Xρόνια CHEAPART

Δεκέμβριος 2022
Εικαστική έκθεση 80 + καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.
☳ Περισσότερες πληροφορίες σύντομα